DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 01/2022

Zákazka v rámci DNS |  ID: 85065772

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Prílohy - Nákup IKT 01/2022 Príloha
2022\01\31
31.01.2022
 Výzva na predloženie ponúk - Nákup IKT 01/2022 Výzva na predloženie ponúk
2022\01\31
31.01.2022
22.07.2024 19:25:45