DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 1/2023

Zákazka v rámci DNS |  ID: 96904381 | Kód: IKT 1/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 10 Návrh na plnenie kritéria pre časť 5. Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 9 Návrh na plnenie kritéria pre časť 4. Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 8 Návrh na plnenie kritéria pre časť 3. Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha -č. 7 Návar na plnenie kritéria pre časť 2. Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 6 návrh na plnenie kritéria pre časť 1. Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky s technickou špecifikáciou časť 5. Mobilné telefóny Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky s technickou špecifikáciou časť 4. Príslušenstvo ku kamere Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky s technickou špecifikáciou časť 3. Tlačiarne Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky s technickou špecifikáciou časť 2. Príslušenstvo pre VR Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky s technickou špecifikáciou časť 1. - IKT Príloha
2023\05\29
29.05.2023
 Výzva na predloženie ponúk - IKT 1/2023 Výzva na predloženie ponúk
2023\05\29
29.05.2023
22.07.2024 18:26:15