DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 11/2021

Zákazka v rámci DNS |  ID: 77607693 | Kód: 13357/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Prílohy č. 1 až 3 Príloha
2021\11\05
05.11.2021
 Výzva na predloženie ponúk č. 5 Výzva na predloženie ponúk
2021\11\05
05.11.2021
22.07.2024 19:50:40