Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórne reaktory

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 12815148

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Laboratórne reaktory Dokumenty zadávateľa
2022\02\18
18.02.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti - Laboratórne reaktory Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2022\02\18
18.02.2022
 Zápisnica z otvárania obálok - Laboratórne reaktory Zápisnica z otvárania
2022\02\15
15.02.2022
 Vysvetlenie - Laboratórne reaktory časť 2 Vysvetlenie
2022\01\20
20.01.2022
 Súťažné podklady - Laboratórne reaktory Súťažné podklady
2022\01\12
12.01.2022
 Súťažné podklady - Laboratórne reaktory Súťažné podklady
2022\01\12
12.01.2022
22.07.2024 18:29:02