Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 17129200

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dokumenty zadávateľa - 26731 Dokumenty zadávateľa
2021\06\02
02.06.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\05\05
05.05.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 26731 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\05\05
05.05.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 26731 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\05\05
05.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 26731 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\05\05
05.05.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 26731 - oprava Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\09
09.03.2020
 Informácia o výsledku Ostatné dokumenty
2020\02\05
05.02.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2020\02\05
05.02.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 26731 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\01\21
21.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 26731 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\01\21
21.01.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 26731 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\01\21
21.01.2020
 Report - Doručenie - Žiadosť o vysvetlenie Report - Dokumenty
2019\12\12
12.12.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 26731 Žiadosť o vysvetlenie
2019\12\12
12.12.2019
 Report - Doručenie - Žiadosť o vysvetlenie Report - Dokumenty
2019\12\02
02.12.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 26731 Žiadosť o vysvetlenie
2019\12\02
02.12.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\11\14
14.11.2019
 Vysvetlenie 3 - 26731 Vysvetlenie
2019\11\07
07.11.2019
 Vysvetlenie - 26731 Vysvetlenie
2019\11\05
05.11.2019
 Vysvetlenie - 26731 Vysvetlenie
2019\10\24
24.10.2019
 Súťažné podklady - FIB – SEM mikroskop pre nanoobrábanie Súťažné podklady
2019\10\09
09.10.2019
22.07.2024 18:19:18