Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 84832508

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - Dodávka elektrickej energie Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
2023\11\15
15.11.2023
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu denné diagramy odberných miest - Dodávka elektrickej energie Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2023\10\25
25.10.2023
 Žiadosť o nápravu - Dodávka elektrickej energie Žiadosť o nápravu
2023\10\25
25.10.2023
 Vysvetlenie príloha k vysvetleniu - Dodávka elektrickej energie Vysvetlenie
2023\10\25
25.10.2023
 Vysvetlenie - Dodávka elektrickej energie Vysvetlenie
2023\10\25
25.10.2023
 Príloha - Dodávka elektrickej energie Príloha
2023\10\13
13.10.2023
 Príloha - Dodávka elektrickej energie Príloha
2023\10\13
13.10.2023
 Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady
2023\10\10
10.10.2023
22.07.2024 19:07:34