DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup výpočtovej techniky

Zákazka v rámci DNS |  ID: 14277768 | Kód: 13183/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Úprava informácií poskytnutých vo Výzve na predloženie ponuky č. 4 Ostatné dokumenty
2021\11\02
02.11.2021
 Prílohy č. 1 - 3 Príloha
2021\10\28
28.10.2021
 Výzva na predloženie ponuky č. 4 Výzva na predloženie ponúk
2021\10\28
28.10.2021
22.07.2024 18:38:31