DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru

Dynamický nákupný systém | Kód: IKT 1/2023 Výzva na predkladanie ponúk č. 14
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Profil verejného obstarávateľa

Nákup IKT 12/2021

Zákazka v rámci DNS |  ID: 92576245 | Kód: 14126/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o zrušení časti zákazky Ostatné dokumenty
2021\12\09
09.12.2021
 Príloha č. 4_po úprave Príloha
2021\11\30
30.11.2021
 Úprava informácií uvedených vo Výzve na predloženie ponuky č. 6 Vysvetlenie
2021\11\30
30.11.2021
 Prílohy č. 1 až 8 Príloha
2021\11\25
25.11.2021
 Výzva na predloženie ponúk č. 6 Výzva na predloženie ponúk
2021\11\25
25.11.2021
22.07.2024 19:44:35