Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – priestor coworking

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 66833137 | Kód: 12170/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oprava informácií uvedených v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Prílohy k SP Príloha
2022\09\05
05.09.2022
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2022\09\05
05.09.2022
22.07.2024 19:21:08