Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kancelárske potreby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 94889716 | Kód: 94889716

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa Dokumenty zadávateľa
2020\11\09
09.11.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\11\09
09.11.2020
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\30
30.07.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - 1499-MST Oznámenie o výsledku - uspel
2019\07\30
30.07.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 1499-MST Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\07\30
30.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 1499-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\23
23.07.2019
 Redakčná oprava Dokumenty zadávateľa
2019\06\27
27.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1499-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\25
25.06.2019
 Príloha - Kancelárske potreby Príloha
2019\06\19
19.06.2019
 Súťažné podklady - Kancelárske potreby Súťažné podklady
2019\06\19
19.06.2019
22.07.2024 20:08:40