Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórny nábytok FCHPT 2023

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 18484426

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia - Laboratórny nábytok FCHPT 2023 Dokumenty zadávateľa
2023\05\25
25.05.2023
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Laboratórny nábytok FCHPT 2023 Dokumenty na profile
2023\05\02
02.05.2023
 Príloha - Laboratórny nábytok FCHPT 2023 Príloha
2023\02\21
21.02.2023
 Súťažné podklady - Laboratórny nábytok FCHPT 2023 Súťažné podklady
2023\02\21
21.02.2023
22.07.2024 18:15:22