Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Vybavenie knižnice /študovne/ inkubátora SvF - blok A

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 69579383 | Kód: 5414/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke oprava - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\09\26
26.09.2023
 Kúpna zmluva 9001/0056/23 - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\09\11
11.09.2023
 Správa o zákazke - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\09\11
11.09.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\09\11
11.09.2023
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 11373-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\08\14
14.08.2023
 Informácia o vyhodnotení ponúk - 11373-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\07\28
28.07.2023
 Oznámenie o doručení námietky - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\06\26
26.06.2023
 Oznámenie o poradí ponúk - 11373-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\24
24.05.2023
 Informácia o vyhodnotení ponúk - 11373-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\23
23.05.2023
 Zápisnica z otvárania ponúk - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\05\16
16.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 18 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\05\03
03.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 17/2 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\05\03
03.05.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 16 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\05\03
03.05.2023
 Oznámenie o zmene lehôt - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\04\25
25.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 17/1 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\25
25.04.2023
 Oznámenie o zmene lehôt - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 15 doplnenie - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\20
20.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 15 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\19
19.04.2023
 Príloha k ŽoV - odpoveď 14 - 11373-MST Príloha
2023\04\19
19.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 14 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\19
19.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 12 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\17
17.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 13 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\17
17.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 11 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\13
13.04.2023
 Typové listy k doplneným položkám aktualizovaného VV - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\04\13
13.04.2023
 Výkaz výmer - aktualizácia - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\04\13
13.04.2023
 Prílohy k ŽoV - odpoveď 8 - 11373-MST Príloha
2023\04\13
13.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 8 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\13
13.04.2023
 Príloha k ŽoV - odpoveď 9 - 11373-MST Príloha
2023\04\13
13.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 9 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\13
13.04.2023
 Príloha k ŽoV - odpoveď 7 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\12
12.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 7 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\12
12.04.2023
 Príloha k ŽoV - odpoveď 6 - 11373-MST Príloha
2023\04\12
12.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 6 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\12
12.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 10 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\12
12.04.2023
 Oznámenie o zmene lehôt - 11373-MST Ostatné dokumenty
2023\04\11
11.04.2023
 Prílohy k Odpovedi na ŽoV 5 - 11373-MST Príloha
2023\04\05
05.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 5 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\05
05.04.2023
 Dokumenty k odpovedi na ŽoV 4 - 11373-MST Príloha
2023\04\05
05.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 4 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\05
05.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie odpoveď 3 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\04\04
04.04.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 2- 11373-MST Vysvetlenie
2023\03\31
31.03.2023
 Výkaz výmer - 11373-MST Príloha
2023\03\16
16.03.2023
 Projektová dokumentácia - 11373-MST Príloha
2023\03\16
16.03.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď 1 - 11373-MST Vysvetlenie
2023\03\16
16.03.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 11373-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\15
15.03.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU - 5414/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\03\14
14.03.2023
 Výkaz výmer - 5414/2023 Príloha
2023\03\14
14.03.2023
 Sprievodná správa - 5414/2023 Príloha
2023\03\14
14.03.2023
 Projektová dokumentácia - 5414/2023 Príloha
2023\03\14
14.03.2023
 Prílohy k Súťažným podkladom - 5414/2023 Príloha
2023\03\14
14.03.2023
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok - 5414/2023 Príloha
2023\03\14
14.03.2023
 Súťažné podklady - 5414/2023 Súťažné podklady
2023\03\14
14.03.2023
22.07.2024 19:50:01