Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórne pipety a špičky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49295936 | Kód: TT2202

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - TT2202 Výzva na predloženie ponuky
2022\04\25
25.04.2022
 Príloha - TT2202 Príloha
2022\04\25
25.04.2022
 Príloha - TT2202 Príloha
2022\04\25
25.04.2022
22.07.2024 18:56:40