Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia priestorov MTF STU Trnava - realizácia Fitness a stojiska na bicykle

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 88200633

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č. 11 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Príloha č. 10 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Príloha č. 9 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Príloha č. 6 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Príloha č. 5 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Príloha č. 4 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Prílohy 1,2,3,7 a 8 Príloha
2021\07\20
20.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky Súťažné podklady
2021\07\20
20.07.2021
22.07.2024 19:22:26