Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 66438924 | Kód: PT 1/2022 1365/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - PT 1/2022 1365/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\29
29.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - PT 1/2022 1365/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\17
17.03.2022
 Príloha č. 3 - PT 1/2022 1365/2022 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Príloha č. 2 - PT 1/2022 1365/2022 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Príloha č. 1 - PT 1/2022 1365/2022 Príloha
2022\03\10
10.03.2022
 Súťažné podklady - PT 1/2022 1365/2022 Súťažné podklady
2022\03\10
10.03.2022
22.07.2024 18:27:01