Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

POČÍTAČOVÉ SIETE A KONEKTIVITA - VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 37552837 | Kód: 8261/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku VO vestník VO - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\13
13.12.2021
 Oznámenie o výsledku VO vestník EU - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\13
13.12.2021
 Kúpna zmluva č. IV. - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\06
06.12.2021
 Kúpna zmluva č. III - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\06
06.12.2021
 Kúpna zmluva č. II. - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\06
06.12.2021
 Správa o zákazke - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\12\06
06.12.2021
 Oznámenie o výsledku VVO pre časť I. a V. - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\11\10
10.11.2021
 Oznámenie o výsledku VO - vestník EU - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\11\09
09.11.2021
 Oznámenie o zrušení časti I. a V. zákazky - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\11\04
04.11.2021
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk II. - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\11\04
04.11.2021
 Oznámenie o výsledku II. ex ante kontroly UVO - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\11\04
04.11.2021
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\06\04
04.06.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\06\02
02.06.2021
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 11350-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\06\02
02.06.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie k otváraniu ponúk - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\04\20
20.04.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 18 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\04\16
16.04.2021
 Oprava technickej špecifikácie - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\04\09
09.04.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 17 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\26
26.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 14 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\26
26.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 16 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\24
24.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 15 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\24
24.03.2021
 Oznámenie o zmene lehôt - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\03\24
24.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 13 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\23
23.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 12 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\22
22.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 11 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\21
21.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 9 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\18
18.03.2021
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie 10 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\16
16.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 8 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\11
11.03.2021
 Oprava technickej špecifikácie a zmena lehôt - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\03\09
09.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 7 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\08
08.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 6 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\08
08.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 5 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\05
05.03.2021
 Oznámenie o zmene lehôt - 11350-MST Ostatné dokumenty
2021\03\03
03.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 4 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\03\01
01.03.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 3 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\02\25
25.02.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 2 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\02\25
25.02.2021
 Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie 1 - 11350-MST Vysvetlenie
2021\02\25
25.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 8261/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\08
08.02.2021
 Príloha - Návrh obchodných a zmluvných podmienok - 8261/2020 Príloha
2021\02\08
08.02.2021
 Prílohy k Súťažným podkladom - 8261/2020 Príloha
2021\02\08
08.02.2021
 Súťažné podklady - 8261/2020 Súťažné podklady
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania vestník EU- 8261/2020 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\02\08
08.02.2021
22.07.2024 20:04:30