Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

SIEŤOVÉ PRVKY PRE SOFTVÉROVO DEFINOVANÉ SIETE FIIT

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 65053246 | Kód: 8709/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Kúpna zmluva - 46055-MST Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 správa o zákazke - 46055-MST Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - 46055-MST Ostatné dokumenty
2023\04\20
20.04.2023
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 46055-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\28
28.12.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk - 46055-MST Ostatné dokumenty
2022\12\13
13.12.2022
 Korigendum vestník EU - 46055-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\12\05
05.12.2022
 Korigendum 49320 - IOX VVO - 46055-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\12\05
05.12.2022
 Oznámenie o zmene lehôt - 46055-MST Ostatné dokumenty
2022\11\28
28.11.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď - 46055-MST Vysvetlenie
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 46055-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\02
02.11.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8709/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 8709/2022 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Príloha - 8709/2022 Príloha
2022\10\31
31.10.2022
 Súťažné podklady - 8709/2022 Súťažné podklady
2022\10\31
31.10.2022
22.07.2024 18:03:20