Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Modernizácia interiéru MTF STU Trnava – PRIESTOR COWORKING

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 27703999 | Kód: 1271/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa o zákazke Dokumenty zadávateľa
2022\05\31
31.05.2022
 Prílohy k SP Príloha
2022\05\16
16.05.2022
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2022\05\13
13.05.2022
22.07.2024 18:49:38