Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórium systémov čistých priestorov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 14866721

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - Laboratórium systémov čistých priestorov Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\02\22
22.02.2023
 Žiadosť o vysvetlenie - Laboratórium systémov čistých priestorov Žiadosť o vysvetlenie
2023\01\17
17.01.2023
 Zmena termínov - Laboratórium systémov čistých priestorov Vysvetlenie
2023\01\13
13.01.2023
 Súťažné podklady - Laboratórium systémov čistých priestorov Súťažné podklady
2022\12\13
13.12.2022
 Súťažné podklady - Laboratórium systémov čistých priestorov Súťažné podklady
2022\12\13
13.12.2022
22.07.2024 19:43:54