Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

„SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) |  ID: 15437981 | Kód: 9169/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\07\30
30.07.2019
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z vyhodotenia ponúk a podmienok účasti - 8019 - MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\15
15.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\13
13.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie VII. Labor - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\02
02.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k časti I., III, a VII. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\02
02.05.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Vestník EU Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\04\17
17.04.2019
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok Príloha
2019\04\17
17.04.2019
 Prílohy k s súťažným podkladom Príloha
2019\04\17
17.04.2019
 Súťažné podklady - 8019 - MST Súťažné podklady
2019\04\17
17.04.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8019 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\04\17
17.04.2019
27.02.2020 11:30:16