Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

"SJF VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 15437981 | Kód: 9169/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Kúpna zmluva 9001/0050/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Kúpna zmluva 9001/0049/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Kúpna zmluva 9001/0048/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Kúpna zmluva 9001/0047/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Kúpna zmluva 9001/0046/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Kúpna zmluva 9001/0045/20 - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\08\17
17.08.2020
 Správa o zákazke - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\07\21
21.07.2020
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\06\30
30.06.2020
 Zápisnica z posúdenia podmenok účasti - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\06\11
11.06.2020
 Oznámenie o zrušení časti IV. - 8019-MST Ostatné dokumenty
2020\04\21
21.04.2020
 Vyjadrenie k odvolaniu EXIMA, spol. s r. o. - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2020\04\15
15.04.2020
 Oznámenie o zrušení časti IV. zákazky - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2020\04\14
14.04.2020
 Oznámenie o výsledku kontroly ÚVO - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2020\04\01
01.04.2020
 Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2020\03\20
20.03.2020
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\07\30
30.07.2019
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z vyhodotenia ponúk a podmienok účasti - 8019 - MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 8019 - MST Ostatné dokumenty
2019\05\21
21.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\15
15.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\13
13.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie VII. Labor - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\02
02.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k časti I., III, a VII. - 8019 - MST Vysvetlenie
2019\05\02
02.05.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Vestník EU Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\04\17
17.04.2019
 Návrh zmluvných a obchodných podmienok Príloha
2019\04\17
17.04.2019
 Prílohy k s súťažným podkladom Príloha
2019\04\17
17.04.2019
 Súťažné podklady - 8019 - MST Súťažné podklady
2019\04\17
17.04.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 8019 - MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\04\17
17.04.2019
22.07.2024 18:50:17