Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 83957320

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2022\01\13
13.01.2022
 Zápisnica z otvárania obálok - Vysokovýkonný počítačový systém s viacer Ostatné dokumenty
2021\12\14
14.12.2021
 Súťažné podklady - Vysokovýkonný počítačový systém s viacer Súťažné podklady
2021\11\10
10.11.2021
 Súťažné podklady - Vysokovýkonný počítačový systém s viacer Súťažné podklady
2021\11\10
10.11.2021
22.07.2024 18:50:53