Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

"FCHPT VÝSKUMNÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DODÁVKA PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE OBLASŤ PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 17147338 | Kód: 8966/2018

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dodatok ku kúpnej zmluve 9001/0049/19 - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\04\21
21.04.2020
 Oznámenie o výsledku VO - 10108-MST Dokumenty zadávateľa
2020\01\13
13.01.2020
 Kúpna zmluva pre časť V. - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Kúpna zmluva pre časť IV, - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Kúpna zmluva pre časť III. - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Kúpna zmluva pre časť II. - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Kúpna zmluva pre časť I. - 10108-MST Ostatné dokumenty
2020\01\07
07.01.2020
 Ostatné dokumenty - Správa o zákazke 10108-MST Ostatné dokumenty
2019\12\18
18.12.2019
 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu - 10108-MST Ostatné dokumenty
2019\07\30
30.07.2019
 Informácia o výsledku hodnotenia ponúk - 10108-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti - 10108-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\07\22
22.07.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 10108-MST Ostatné dokumenty
2019\06\04
04.06.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. SP - 10108-MST Vysvetlenie
2019\05\22
22.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k časti III. a IV. SP - 10108-MST Vysvetlenie
2019\05\20
20.05.2019
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie časť IV. a V. - 10108-MST Vysvetlenie
2019\05\15
15.05.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO - 10108-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\05\02
02.05.2019
 Obchodné a zmluvné podmienky - návrh zmluvy - 10108 - MST Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Prílohy k Súťažným podkladom - 10108 - MST Príloha
2019\04\30
30.04.2019
 Súťažné podklady - 10108 - MST Súťažné podklady
2019\04\30
30.04.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania Vestník EÚ - 8966/2018 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\04\30
30.04.2019
22.07.2024 20:02:43