Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Polygrafické služby 2021

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 59538992

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o vyhodnotení ponúk - Polygrafické služby 2021 Ostatné dokumenty
2022\01\18
18.01.2022
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Polygrafické služby 2021 Dokumenty zadávateľa
2022\01\18
18.01.2022
 Zápis z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\01\13
13.01.2022
 Vysvetlenie - Polygrafické služby 2021 Vysvetlenie
2021\12\23
23.12.2021
 Súťažné podklady - Polygrafické služby 2021 Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
 Súťažné podklady - Polygrafické služby 2021 Súťažné podklady
2021\12\01
01.12.2021
22.07.2024 19:44:16