Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Úprava a návrh nových interných predpisov a Podpora procesov a zvyšovanie kvality projektov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 78866491

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie VO Úprava a návrh nových interných predpisov Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\16
16.06.2022
 Výzva na predkladanie ponuky Súťažné podklady
2022\05\23
23.05.2022
22.07.2024 20:05:39