Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Stará budova

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 84003684

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica otváranie ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\09\11
11.09.2020
 Informáciamo výsledku vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2020\09\11
11.09.2020
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Zápisnica z vyhodnotenia splnenie podmienok účasti
2020\09\11
11.09.2020
 Vysvetlenie VIII Vysvetlenie
2020\02\11
11.02.2020
 Odpoveď na žiadosť o súťažné podklady Ostatné dokumenty
2020\02\10
10.02.2020
 Vysvetlenie VII Vysvetlenie
2020\02\06
06.02.2020
 Vysvetlenie VI Vysvetlenie
2020\02\06
06.02.2020
 Vysvetlenie V. Vysvetlenie
2020\02\05
05.02.2020
 Príloha k vysvetlenie IV Vysvetlenie
2020\02\05
05.02.2020
 Vysvetlenie IV Vysvetlenie
2020\02\05
05.02.2020
 Vysvetlenie - 3562-MSP Vysvetlenie
2020\02\05
05.02.2020
 Vysvetlenie - 3562-MSP Vysvetlenie
2020\02\04
04.02.2020
 Vysvetlenie - 3562-MSP Vysvetlenie
2020\02\04
04.02.2020
 Vysvetlenie - 3562-MSP Vysvetlenie
2020\01\28
28.01.2020
 Príloha - 3562-MSP Príloha
2020\01\21
21.01.2020
 Súťažné podklady - STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Star Súťažné podklady
2019\12\12
12.12.2019
 Príloha - STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Star Príloha
2019\12\12
12.12.2019
 Súťažné podklady - STU FCHPT - Obnova a modernizácia – Star Súťažné podklady
2019\12\12
12.12.2019
22.07.2024 18:44:10