Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 98109185

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súťažné podklady - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Súťažné podklady
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Príloha - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Príloha
2023\09\22
22.09.2023
 Súťažné podklady - Vybavenie knižnice/študovne/inkubátora Súťažné podklady
2023\10\23
23.10.2023
22.07.2024 20:00:52