Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Laboratórium batériových systémov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) |  ID: 93947962

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku - Laboratórium batériových systémov Dokumenty zadávateľa
2023\01\18
18.01.2023
 Zápisnica z otvárania - Laboratórium batériových systémov Zápisnica z otvárania
2022\11\16
16.11.2022
 Vysvetlenie - Laboratórium batériových systémov Vysvetlenie
2022\10\28
28.10.2022
 Súťažné podklady zmena termínov - Laboratórium batériových systémov Súťažné podklady
2022\10\27
27.10.2022
 Zmena termínov - Laboratórium batériových systémov Ostatné dokumenty
2022\10\27
27.10.2022
 Opravené súťažné podklady - Laboratórium batériových systémov Vysvetlenie
2022\10\06
06.10.2022
 Oprava súťažných podkladov - Laboratórium batériových systémov Vysvetlenie
2022\10\06
06.10.2022
 Súťažné podklady - Laboratórium batériových systémov Súťažné podklady
2022\09\28
28.09.2022
 Súťažné podklady - Laboratórium batériových systémov Súťažné podklady
2022\09\28
28.09.2022
22.07.2024 20:17:39