Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace a hygienické potreby

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 36025900

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\28
28.01.2021
 Zápisnica z otváranie ponúk Čistiace a hygienické potreby Ostatné dokumenty
2021\01\12
12.01.2021
 Príloha - Čistiace a hygienické potreby Príloha
2020\12\09
09.12.2020
 Súťažné podklady - Čistiace a hygienické potreby Súťažné podklady
2020\12\09
09.12.2020
 Súťažné podklady - Čistiace a hygienické potreby Súťažné podklady
2020\12\09
09.12.2020
22.07.2024 18:14:02