Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Upratovacie a čistiace služby v ŠD STU v Bratislave

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 24416580 | Kód: 11954-WYS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.10SP-Čestné vyhlásenie uchádzača podľa §114 ods.1 ZoVO-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.9SP-Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.8SP-Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.7SP-Vyhlásenie o elektronickej komunikácii-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.6SP-Návrh Obchodných a zmluvných podmienok-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.5SP-Opis a špecifikácia predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.6SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie na predmet zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.5SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.4SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.3SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.2SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.4.1SP-Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa špecifikácie predmetu zákazky-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.6 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.5 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.4 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.3 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.2 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.3.1 k Rámcovej dohode-Zoznam subdodávateľov -11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.6SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.5SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.4SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.3SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.2SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.2.1SP-Návrh na plnenie kritériá-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Príloha č.1 SP -Identifikačné údaje uchádzača-11954-WYS Príloha
2020\03\24
24.03.2020
 Súťažné podklady - 11954-WYS Súťažné podklady
2020\03\24
24.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - 11954-WYS Výzva na predloženie ponuky
2020\03\24
24.03.2020
22.07.2024 18:42:52