Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ - plynových zariadení a tlakových nádob

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42877512

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č.3 Príloha
2021\06\25
25.06.2021
 Príloha č. 4 Príloha
2021\06\25
25.06.2021
 Prílohy č. 1, 2 a 5 Príloha
2021\06\25
25.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky
2021\06\25
25.06.2021
22.07.2024 19:00:42