Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 67540409 | Kód: STU_MTF_2020/01

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie súťaže Ostatné dokumenty
2020\05\06
06.05.2020
 Vysvetlenie - 12115-WYP-Ziadost_o_vysvetlenie_3 Vysvetlenie
2020\04\07
07.04.2020
 Vysvetlenie - 12115-WYP_Žiadosť o vysvetlenie_2 Vysvetlenie
2020\04\02
02.04.2020
 PD - Požiarna odolnosť - MTF0 _ APS11_PO-výkresy Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Zmluva o dielo Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Výkaz výmer Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - Z 02 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - Z 01 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - výkaz položiek ROSTY Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - výkaz položiek 5per Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - TS Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - gen.4 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - gen.3 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - gen.2 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Statika - gen.1 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYK 05 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYK 04 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYK 03 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYK 02 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYK 01 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - LEG Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - VYP Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - TS Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Požiarna odolnosť - KL_2.3 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_zoznam súradníc2 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_zoznam súradníc Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_technická správa Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_tbl Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_tbl s pečiatkou Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_snímka z kat.mapy Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_protokol z merania GPS Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_prehľad podrobných bodov Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_pohľad predný Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Geozameranie_grafika Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Elektroinštalácia_TS Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Elektroinštalácia_Protokol VV Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Elektroinštalácia_EL-4 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Elektroinštalácia_EL-3 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Elektroinštalácia_EL-2 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_Technická správa Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_tabulka-odpady Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_Sprievodná správa Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_obsah-titul Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_obsah-remesla Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_obálka Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps10 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps09 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps08 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps07 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps06 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps05 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps04 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps03 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps02 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 PD - Architektúra_aps01 Ostatné dokumenty
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 10 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 9 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 8 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 7 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 6 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 5 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - Príloha č 4 Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - 12115-WYP Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - 12115-WYP Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
 Súťažné podklady - 12115-WYP Súťažné podklady
2020\03\30
30.03.2020
22.07.2024 18:37:09