Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia bazénovej haly, technických priestorov a príslušenstva

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 14194364 | Kód: 4115/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\05\18
18.05.2022
 Vysvetlenie SP č. 3 Vysvetlenie
2022\03\10
10.03.2022
 Vysvetlenie SP č. 3 Vysvetlenie
2022\03\10
10.03.2022
 viz_2 Príloha
2022\03\08
08.03.2022
 viz_1 Príloha
2022\03\08
08.03.2022
 Oprava Výzvy na predkladanie ponúk_3 Ostatné dokumenty
2022\03\08
08.03.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\08
08.03.2022
 viz_2 Príloha
2022\03\08
08.03.2022
 viz_1 Príloha
2022\03\08
08.03.2022
 Oprava Výzvy na predkladanie ponúk_3 Ostatné dokumenty
2022\03\08
08.03.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\08
08.03.2022
 upravený návrh zmluvy o dielo Príloha
2022\03\04
04.03.2022
 Vysvetlenie SP č. 2 Vysvetlenie
2022\03\04
04.03.2022
 upravený návrh zmluvy o dielo Príloha
2022\03\04
04.03.2022
 Vysvetlenie SP č. 2 Vysvetlenie
2022\03\04
04.03.2022
 Vysvetlenie SP Vysvetlenie
2022\03\03
03.03.2022
 Vysvetlenie SP Vysvetlenie
2022\03\03
03.03.2022
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 4115/2021 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2022\02\24
24.02.2022
 Oprava Výzvy na predkladanie ponúk_2 Výzva na predloženie ponuky
2022\02\24
24.02.2022
 Oprava Výzvy na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\14
14.02.2022
 Predĺženie lehoty a termín ďalšej obhliadky Ostatné dokumenty
2022\02\14
14.02.2022
 Obhliadka miesta - nový termín Ostatné dokumenty
2022\02\08
08.02.2022
 Prílohy č. 3, 4, 6 a 7 Príloha
2022\01\24
24.01.2022
 Príloha č. 5 projektová dokumentácia + slepý výkaz výmer Príloha
2022\01\24
24.01.2022
 Súťažné podklady MTFSTU Súťažné podklady
2022\01\24
24.01.2022
22.07.2024 18:54:28