Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Výmena parapetov SjF

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 50867314

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z otvárania ponúk - Výmena parapetov SjF Dokumenty zadávateľa
2021\06\29
29.06.2021
 Zápisnica z vyhodnotenia - Výmena parapetov SjF Dokumenty zadávateľa
2021\06\22
22.06.2021
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk- Výmena parapetov SjF Dokumenty zadávateľa
2021\06\22
22.06.2021
 Vysvetlenie - Výmena parapetov SjF Vysvetlenie
2021\03\24
24.03.2021
 Súťažné podklady - Výmena parapetov SjF Súťažné podklady
2021\03\08
08.03.2021
 Súťažné podklady - Výmena parapetov SjF Súťažné podklady
2021\03\08
08.03.2021
 Príloha - Výmena parapetov SjF Príloha
2021\03\08
08.03.2021
 Súťažné podklady - Výmena parapetov SjF Súťažné podklady
2021\03\08
08.03.2021
 Súťažné podklady - Výmena parapetov SjF Súťažné podklady
2021\03\08
08.03.2021
22.07.2024 20:01:29