Slovenská technická univerzita v Bratislave

Profil verejného obstarávateľa

Výmena fasádnych parapetov na budove Strojníckej fakulty

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 48974264

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - 10423-WYP Výzva na predloženie ponuky
2019\05\06
06.05.2019
 Príloha - Výmena fasádnych parapetov na budove Str Príloha
2019\05\02
02.05.2019
 Súťažné podklady - Výmena fasádnych parapetov na budove Str Súťažné podklady
2019\05\02
02.05.2019
22.07.2024 18:17:20