Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie pre výskumné účely projektu AKARDIO

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - superreverz) | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie č. 3 - Laboratórny spotrebný materiál a chemiká Vysvetlenie  
  Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie č. 2 Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie Vysvetlenie  
  opr. Navrh OP časť 2 z 18.11.22 Súťažné podklady 
  opr. Navrh OP časť 1 z 18.11.22 Súťažné podklady 
  Vysvetlenie č. 1- Laboratórny spotrebný materiál a chemikálie pre výskumné účely projektu AKARDIO účely projektu Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - Cast A.5 dopl_Návrh RD Časť 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.5 dopl_Návrh RD Čast 1 Súťažné podklady 
  Príloha 1 - Cenová ponuka - Časť 2: Chemikálie pre výskum Príloha 
  Príloha 1 - Cenová ponuka - Časť 1: Laboratórny spotrebný materiál Príloha 
  Súťažné podklady - Časť A.6 - Vzory predkladaných dokladov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.5 - Návrh OP - Časť 2 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.5 Návrh OP - časť 1 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.4 Kritéria na vyhodnotenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.3 - Opis predmetu zákazky - Časť 2: Chemikálie pre výskum Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.3 Opis predmetu zákazky - Časť 1: Laboratórny spotrebný materiál Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Časť A.2 Splnenie podmienok účasti Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Pokyny pre uchádzačov Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Laboratórny spotrebný materiál a chemiká Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.12.2022 15:04:02