Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 1060769 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1060769 169/2021 pod číslom 35649-MST dňa 26. 7. 2021. Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 1060769 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Ostatné dokumenty - 1060769 JED Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 1060769 Príloha 3 výkresy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 1060769 Zmluva Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 1060769 príloha 2k súťažným podkladom pôdorys Súťažné podklady 
  Príloha - 1060769 Príloha k naceneniu Príloha 
  Súťažné podklady - 1060769 Príloha 4 vyobrazenie Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 1060769 Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 16:28:45