Výmena a doplnenie svetelnej techniky a osvetlenia

Bežný postup pre podlimitné zákazky | 1116730 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 34293-WYT Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha č. 10_JED Príloha 
  Príloha č. 9_Zoznam dôverných informácií Príloha 
  Príloha č. 8_Identifikačné údaje uchádzača Príloha 
  Príloha č. 7_Subdodávatelia Príloha 
  Príloha č. 6_Čestné vyhlásenie uchádzača Príloha 
  Príloha č. 5_Vyhlasenie k participacii na vypracovani ponuky inou osobou Príloha 
  Príloha č. 4_Návrh zmluvy Príloha 
  Príloha č. 3_Výkaz výmer a cenová špecifikácia Príloha 
  Príloha č. 2_Projektová dokumentácia Príloha 
  Príloha č. 1_Plnomocenstvo pre vedúceho člena skupiny dodávateľov Príloha 
  Súťažné podklady - 34293-WYT Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:06:29