Rekonštrukcia organa v miestnosti č. 11, HTF VŠMU

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 1054572 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 33464-WYS JED Ostatné dokumenty  
  Ostatné dokumenty - 33464-WYS Určenie PHZ Ostatné dokumenty  
  Výzva na predloženie ponuky - 33464-WYS Výzva na predloženie ponuky 
  Príloha k súťažným podkladom k naceneniu - 33464-WYS Príloha 
  Súťažné podklady - 33464-WYS Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

01.08.2021 15:06:29