Projekt obnovy nástrojového parku na VŠMU - Nákup koncertných klavírov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 87976798 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 22857-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 87976798 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 87976798 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 22:18:40