Poistenie hudobných nástrojov

Zákazka s nízkou hodnotou | 1179844 | Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 81301, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Príloha č.2 Výzvy_Čestné vyhlásenie Príloha 
  Príloha č. 1__Špecifikácia predmetu zákazky a štruktúrovaný rozpočet kúpnej ceny Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1179844 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

30.11.2022 05:10:01