eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
Zákazka malého rozsahu
2022-07-06 10:00
06.07.2022
10:00
Žilina Invest, s.r.o.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Materskej škôlky Stavbárska - Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-07-11 09:00
11.07.2022
09:00
Mesto Žilina
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-07-12 10:00
12.07.2022
10:00
Mesto Žilina
Kreatívne trhovisko Žilina - dočasná stavba
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-07-15 10:00
15.07.2022
10:00
Mesto Žilina
30802-WYS Spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-07-18 10:00
18.07.2022
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.07.2022 06:16:41