eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina ,Trnové – zateplenie budovy ZŠ a rek. a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ I.Etapa - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Zákazka s nízkou hodnotou
14.10.2019
12:00
Mesto Žilina
10710/2019 Úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálny a Borová v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
15.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Rotopedy s lavičkou 2 ks
Zákazka s nízkou hodnotou
16.10.2019
08:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
011010/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
12:00
Mesto Žilina
Zostava Biomag Lumina FSX / Ekvivalent
Zákazka s nízkou hodnotou
17.10.2019
12:00
ÚSMEV - zariadenie pre seniorov
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou / dopravné služby
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom"
Zákazka s nízkou hodnotou
18.10.2019
10:00
Malá Fatra
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: "Rozšírenie a úprava parkoviska vo vnútrobloku A. Bernoláka č. 2203
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Dodanie tovaru : Notebook, projektor, roleta s elektrickým motorom.
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2019
12:00
Mesto Žilina
14.10.2019 10:53:40