eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Rekonštrukcia odvodnenia na ul. Štafenovský dvor- Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-12-02 10:00
02.12.2022
10:00
Mesto Žilina
46492-WYP MŠ Limbová - Rekonštrukcia vykurovania, elektroinštalácie a ZTI
Bežný postup pre podlimitné zákazky (reverz)
2022-12-02 10:00
02.12.2022
10:00
Mesto Žilina
Dodávka zemného plynu pre ZŠ a MŠ Žilina - Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-09 09:00
09.12.2022
09:00
ZŠ a MŠ Žilina Trnové
Správa tlačového prostredia pre mesto Žilina
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2022-12-13 11:00
13.12.2022
11:00
Mesto Žilina
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-12-14 10:00
14.12.2022
10:00
Mesto Žilina
48102-MSS Zabezpečenie stravovania zamestnancov pomocou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-12-19 09:00
19.12.2022
09:00
Mesto Žilina
48101-MSS Spracovanie projektovej dokumentácie (PD), výkon odborného autorského dozoru (OAD) a inžinierska činnosť (IČ)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-01-16 09:00
16.01.2023
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
30.11.2022 04:46:49