eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
Výruby, frézovanie, orezy a presadba krov v meste Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-10 10:00
10.02.2023
10:00
Mesto Žilina
2645-WYS Arboristické ošetrenie dospelých drevín
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-14 10:00
14.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Hygienické potreby
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-02-17 10:00
17.02.2023
10:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince
Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz)
2023-02-20 09:00
20.02.2023
09:00
Mesto Žilina
Organizačné a technické zabezpečenie Staromestských slávností pre rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
2023-03-01 10:00
01.03.2023
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.02.2023 23:33:21