eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
011203/2020 Zateplenie budovy - Materská škola Zástranie
Zákazka s nízkou hodnotou
06.04.2020
09:00
Mesto Žilina
011903/2020 Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
09:00
Mesto Žilina
012003/2020 Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely v roku 2020
Zákazka s nízkou hodnotou
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
11449-WYS Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08.04.2020
10:00
Mesto Žilina
012303/2020 Dodávka hygienických potrieb
Zákazka s nízkou hodnotou
14.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia objektu detských jaslí na ul. Puškinova 14 v Žilina, Hliny.
Zákazka s nízkou hodnotou
15.04.2020
09:00
Mesto Žilina
010204/2020 Modernizácia výťahov, ZpS - Úsmev, Osiková ul. Žilina - Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
17.04.2020
09:00
Mesto Žilina
013003/2020 Dodávka a inštalácia bezstravenkového - čipového systému
Zákazka s nízkou hodnotou
20.04.2020
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
03.04.2020 10:25:14