eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Lehota na predkladanie ponúk Zadávateľ
27330-MSS Poistenie motorových vozidiel
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2023-10-02 09:00
02.10.2023
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
23.09.2023 10:29:10