eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Výroba a potlač obalov na dokumenty
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Polo-podzemné kontajnerové stojiská na odpad, Žilina - Hájik, stojisko č. 16
Zákazka s nízkou hodnotou
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
53582-WYP Rekonštrukcia lávky na ul. Obchodná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
06.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Dodávka, montáž, zapojenie a nastavenie konvektomatu do jedálne J. Borodáča 1 v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou
09.12.2021
09:00
Mesto Žilina
47460-MSS Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
10.12.2021
12:00
Mesto Žilina
Rekonštrukcia vestibulu v kultúrnom dome v MČ Žilina, Trnové
Zákazka s nízkou hodnotou
13.12.2021
09:00
Mesto Žilina
57743-WYT Dodanie geografického informačného systému pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
15.12.2021
09:00
Mesto Žilina
57331-WYP Vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.12.2021
09:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
02.12.2021 16:28:47