eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
Dôkazný alkohol tester s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
24.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov
Zákazka s nízkou hodnotou
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
25945-WYS Komplexné poistenie pre mesto Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
25.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Dodávka a montáž nábytku pre zariadenia starostlivosti o deti do troch veku dieťaťa, denné centrá, denný stacionár a komunitné centrum
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne, denný stacionár, denné centrá, komunitné centrum a zamestnancov opatrovateľskej služby
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
022210/2019 Stanovenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena
Zákazka s nízkou hodnotou
28.10.2019
10:00
Mesto Žilina
012210/2019 rekonštrukcia ľavostrannej časti vonkajšej fasády, odtoková rúra 2019 - DJ Veľká okružná (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
29.10.2019
09:00
Mesto Žilina
022110/2019 Rekonštrukcia budovy MP Žilina - výmena výplní otvorov
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Mesto Žilina
012310/2019 Vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica
Zákazka s nízkou hodnotou
31.10.2019
09:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
04.11.2019
10:00
Mesto Žilina
24.10.2019 05:14:19