eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
35815-WNP Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline
Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník
2022-08-16 09:00
16.08.2022
09:00
Mesto Žilina
Nákup kníh pre deti a mládež na propagačné účely mesta
Zákazka s nízkou hodnotou
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
29401-MSS Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2022-08-19 10:00
19.08.2022
10:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
09.08.2022 05:56:26