eZakazky - Mesto Žilina

Verejné zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
SaTD, IČ: Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina - Hájik
Zákazka s nízkou hodnotou
10.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR
Zákazka s nízkou hodnotou
11.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
09:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince
Zákazka s nízkou hodnotou
12.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Vypracovanie znaleckého posudku - Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti k. ú. Žilina LV č. 8912,1100 a Brodno LV č. 553 (NOVÁ)
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
10:00
Mesto Žilina
Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie
Zákazka s nízkou hodnotou
15.03.2021
13:00
Mesto Žilina
011902/2021 Rekonštrukcia sociálnych zriadení na MŠ Suvorovova
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
09:00
Mesto Žilina
Výsadba drevín na sídlisku Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd
Zákazka s nízkou hodnotou
16.03.2021
13:00
Mesto Žilina
Elektronický nástroj eZakazky umožňuje plne elektronickú komunikáciu pri zriadení a prevádzke dynamických nákupných systémov (DNS) podľa zákona o verejnom obstarávaní. Po zriadení DNS elektronický nástroj umožňuje zadávanie konkrétnych zákaziek, s prehľadným zobrazením uskutočnených zákaziek vrátane aktualizácie celkovej hodnoty DNS.
08.03.2021 12:50:25