Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik – pasport, geodetické zameranie, kamerové skúšky, identifikácia porúch a návrh opráv (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik – Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.09.2022 23:57:13