Realizácia NN prípojky na MŠ Hollého v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník | 010208/2022 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky _ 35815-WNP Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 2_VV Príloha 
  Príloha č. 1 PD Príloha 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:35:52