Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou | 011610/2020 | Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011610/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

25.10.2020 15:03:03