Rekonštrukcia strechy na ZŠ Gaštanová

Zákazka s nízkou hodnotou | 011102/2019
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011102/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  
  Príloha č. 3 Návrh ZoD - 011102/2019 Príloha 
  Príloha č. 2 Zadanie_VV - 011102/2019 Príloha 
  Príloha č. 1 PD - 011102/2019 Príloha 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

23.02.2019 02:30:21