Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou | 010502/2020 | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

K tejto zakázke neboli zverejnené žiadne dokumenty.


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:55:54