Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Zákazka s nízkou hodnotou | 020609/2021 DIVADLO | Mestské divadlo, Horný val 1/3, 01001, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 020609/2021 DIVADLO Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.09.2021 08:52:09