Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01001, Žilina
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

18.10.2021 09:31:47