Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstraňovanie BRO v meste Žilina

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 01131, Žilina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Jednotné vysvetlenie 29401-MSS Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Redakčná oprava / úprava lehôt Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Redakčná oprava / úprava lehôt Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Redakčná oprava / úprava lehôt Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29401-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - Výruby, frézovanie, orezy stromov, odstr Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 6 Optimalizácia údržby zelene v meste Žilina Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 4 Arboristické štandardy Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 3 Tabuľka - týždenný plán Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 2 Ceny služieb Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - Príloha č. 1 Špecifikácia služieb Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 07:16:56