Geodetické služby

Užšia súťaž | Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina
Lehota na žiadosť o účasť

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Corrigendum č.2 - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 21901-MUS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - GEODETICKÉ SLUŽBY Súťažné podklady 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

04.08.2020 10:47:16